Sprawdź co możemy dla ciebie zrobić

Fuzje
i przejęcia

Wycena
przesiębiorstw

Due
diligence

Restrukturyzacje

Sukcesja

Sekretariat
korporacyjny

Zarządzanie
ryzykiem prawnym

Serwis
informacyjny

Aktualności

Kontakt

Kontakt z doradcą

pozostaw swój numer telefonu, doradca zadzwoni do Ciebie.
Wyślij
Wypełniając powyższy formularz kontaktowy, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wskazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu i ustalenia zasad ewentualnej współpracy. Zgoda dotyczy danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu, w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail i/lub numeru telefonu oraz innych danych wskazanych w treści przesłanej wiadomości.
W związku z powyższym Ostrowski-Consulting sp. z o.o. z siedziba w Toruniu stanie się Administratorem Twoich danych osobowych. W każdej chwili masz prawo wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w formularzu. Twoją zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Po więcej informacji odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zapraszamy TUTAJ.

Uzupełnij pola formularza.

Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawach konsumenta. Nowelizacji poddano również inne akty prawne, w tym m.in. Kodeks cywilny i ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zmiany mają na celu implementację do polskiego systemu prawnego tzw. dyrektywy Omnibus, cyfrowej i towarowej. Docelowo mają one dostosować instrumenty ochrony konsumenta do zmieniających się realiów gospodarczych związanych w szczególności z postępem technicznym. Zmodyfikowane zostały również zasady korzystania z rękojmi. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.

8 grudnia 2022 r. weszły w życie zmiany ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Przedmiotowa nowelizacja ma na celu usprawnienie procedury związanej z reakcją na niepożądane na rynku zjawisko zatorów płatniczych, czyli opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych…

Dnia 13 października 2022 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (z.U. z 2022 r. poz. 807). Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”) nie jest jednak jedyną ustawą regulującą kwestie dotyczące spółek – są też ustawy podatkowe, np. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako „ustawa o CIT”). Bywa, że przepisy k.s.h. mogą kolidować z przepisami podatkowymi. Taka sytuacja będzie mieć miejsce w przypadku wspomnianej powyżej nowelizacji.

W związku z koniecznością implementacji do dnia 31 stycznia 2023 r. dyrektywy (UE) 2019/2121 (dalej jako „Dyrektywa”) Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad projektem nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Dostosowanie Kodeksu spółek handlowych do unijnego prawa i kompleksowe uregulowanie procedury przekształcania, łączenia i podziału spółek w sytuacji, gdy w grę wchodzi element zagraniczny, stanowią główne cele nowelizacji wspomnianej powyżej ustawy nowelizującej.

Z dniem 29 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa ta umożliwia osobom spłacającym kredyty hipoteczne skorzystanie z tzw. ,,wakacji kredytowych”.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego. Nowe przepisy, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (tzw. dyrektywa drugiej szansy), powinny zostać implementowane do 17 lipca 2022 r. Jej celem jest ujednolicenie zasad restrukturyzacji i upadłości na obszarze całej Unii Europejskiej.

Dzisiejszym wpisem rozpoczynamy cykl artykułów, w których postaramy się przedstawić Państwu informacje o najważniejszych zmianach w prawie. Skupimy się przede wszystkim na aktualnościach w prawie gospodarczym, a w szczególności w prawie spółek handlowych.

Z dniem 13 października 2022 r. wejdą w życie przepisy ustawy o zmianie ustawy – Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 807). Jednym z ważniejszych założeń nowelizacji jest wprowadzenie zasady biznesowej oceny sytuacji dla członków organów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, tzw. business judgment rule.

Zawieszenie działalności to nic innego jak przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jakie korzyści się z tym wiążą i w jaki sposób to zrobić? Na co trzeba uważać? W dzisiejszym artykule skupimy się na zawieszeniu działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „sp. z o.o.”).

Jesteś wspólnikiem niedziałającej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej i otrzymałeś decyzję ZUS stwierdzającą obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym?

O tym co możesz zrobić w powyższej sytuacji dowiesz się z artykułu mec. Benc z Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. opublikowanym na blogu Labor-atorium Prawa Pracy dostępnym pod niniejszym linkiem. Zachęcamy do lektury!

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ