Sprawdź co możemy dla ciebie zrobić

Fuzje
i przejęcia

Wycena
przedsiębiorstw

Due
diligence

Restrukturyzacja
przedsiębiorstw

Sukcesja

Sekretariat
korporacyjny

Zarządzanie
ryzykiem prawnym

Serwis
informacyjny

Aktualności

Kontakt

Kontakt z doradcą

pozostaw swój numer telefonu, doradca zadzwoni do Ciebie.
Wyślij
Wypełniając powyższy formularz kontaktowy, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wskazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu i ustalenia zasad ewentualnej współpracy. Zgoda dotyczy danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu, w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail i/lub numeru telefonu oraz innych danych wskazanych w treści przesłanej wiadomości.
W związku z powyższym Ostrowski-Consulting sp. z o.o. z siedziba w Toruniu stanie się Administratorem Twoich danych osobowych. W każdej chwili masz prawo wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w formularzu. Twoją zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Po więcej informacji odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zapraszamy TUTAJ.

Uzupełnij pola formularza.

Od wielu lat w środowisku prawniczym toczą się rozmowy na temat zasadności podejścia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (oraz niektórych sądów) co do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przez wspólnika, który posiada większość udziałów w kapitale zakładowym spółki z o.o. Wspólnik wywierający dominujący wpływ na działalność spółki bywał co do zasady uznawany przez ZUS za „jedynego wspólnika”, a tym samym podlegał pod ubezpieczenia społeczne. Nawet w sytuacji, gdy posiadał on 90% udziałów, a drugi wspólnik 10%. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2024 r. III UZP 8/23 może tą niekorzystną dla wspólników spółek z o.o. praktykę zmienić.

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (dalej jako „Obwieszczenie”) zaktualizowało stopy procentowe i marże potrzebne do wyznaczenia oprocentowania transakcji pożyczek, kredytów i emisji obligacji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Ich zachowanie jest jednym z warunków uprawniającym do skorzystania z rozwiązania typu safe harbour. Nowe zasady obowiązują od 1 stycznia 2024 r.

Od 1 stycznia 2020 r. można stosować przepisy o tzw. hipotetycznych odsetkach, które pozwalają zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwoty odsetek hipotetycznych od finansowania własnego. Rozwiązanie to ma zachęcać do finansowania własnego spółki, np. przez wstrzymanie wypłacania dywidend i ograniczeniu zaciągania zobowiązać zewnętrznych.

Z dniem 10 listopada 2023 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Nowelizacja wprowadziła zakaz publicznej promocji i reklamy nabycia lub objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Źródłem zmian jest ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 414 z późn. zm., dalej jako „Ustawa”).

W ostatnim artykule skupiliśmy się na aspektach krajowych najnowszej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie 15 września 2023 r. (dalej jako „Nowelizacja„). Tym razem przedstawiamy Państwu zmiany w zakresie przekształceń, połączeń i podziałów spółek na poziomie transgranicznym.

W zeszłym roku opublikowaliśmy dla Państwa artykuł na temat planowanej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych w zakresie kompleksowego uregulowania procedury przekształcenia, łączenia i podziału spółek. W dniu 22 sierpnia 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „Nowelizacja”) oraz ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek. W dniu 15 września 2023 r. przedmiotowe zmiany weszły w życie.

W ostatnich 3 latach obowiązywały wydłużone terminy sprawozdawcze za lata obrotowe 2019, 2020 i 2021 z uwagi na pandemię koronawirusa. W bieżącym roku nastąpił powrót do terminów określonych w ustawie o rachunkowości. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2022 podmiotu, którego rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinno zostać zatwierdzone nie później niż w najbliższy piątek 30 czerwca.

Pod koniec 2022 r. weszła w życie tzw. ustawa antylichwiarska, czyli ustawa z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Nowelizacja wprowadziła szereg zmian mających na celu wzmocnienie ochrony konsumentów poprzez jednoczesne nałożenie na instytucje pożyczkowe nowych obowiązków.

Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawach konsumenta. Nowelizacji poddano również inne akty prawne, w tym m.in. Kodeks cywilny i ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zmiany mają na celu implementację do polskiego systemu prawnego tzw. dyrektywy Omnibus, cyfrowej i towarowej. Docelowo mają one dostosować instrumenty ochrony konsumenta do zmieniających się realiów gospodarczych związanych w szczególności z postępem technicznym. Zmodyfikowane zostały również zasady korzystania z rękojmi. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.

8 grudnia 2022 r. weszły w życie zmiany ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Przedmiotowa nowelizacja ma na celu usprawnienie procedury związanej z reakcją na niepożądane na rynku zjawisko zatorów płatniczych, czyli opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych…

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ