Dla właścicieli

Nasza oferta

Jak sprzedać

Każde przedsiębiorstwo jest unikalne

Rozpoczynając współpracę, przede wszystkim musimy ustalić realną wartość przedsiębiorstwa które chcesz sprzedać lub dla którego poszukujesz inwestora oraz jego atrakcyjność inwestycyjną. To pozwoli nam później opracować strategie maksymalizacji ceny lub sprzedaży, jak i uniknąć sytuacji, w której Twoje oczekiwania rozminą się z rynkowymi trendami.

Warto uświadomić sobie, że każde przedsiębiorstwo jest unikalne, a na jego atrakcyjność wpływa wiele czynników, z których najważniejsze to: osiągane wyniki finansowe i zdolność do generowania zysku; branża, w której działa i potencjał rynku; stan majątku i stan zadłużenia; zasoby kadrowe; rozpoznawalność i pozycja na rynku; stopień zorganizowania struktury; narażenie na ryzyka o charakterze wewnętrznym i ze strony konkurencji.

Nie są to jednak jedyne czynniki, zarówno właściciel, jak i inwestor sprzedający mają uwarunkowania i cele, dlatego w każdym przedsiębiorstwie należy uwypuklić jego mocne i ograniczyć słabe strony. Przygotowując Twoje przedsiębiorstwo do inwestycji dokonujemy indywidualnej analizy, biorąc pod uwagę uwarunkowania właścicielskie oraz cele inwestycyjne inwestorów, pomagając ograniczyć ryzyka, które mogą wpłynąć na niepowodzenie procesu.

Company’s stating

Co zrobić aby sprzedać

Tak jak przygotowywane są wyroby, aby były atrakcyjne dla klienta, tak również przedsiębiorstwo należy właściwie przygotować dla inwestora. Przygotowanie przedsiębiorstwa do procesu z jednej strony pozwala na zaspokojenie oczekiwań właściciela w większym stopniu na dalszym etapie procesu, z drugiej ułatwia ocenę przedsiębiorstwa prze inwestora, co wpływa na sprawność realizowanego procesu. W ramach naszych usług przygotowujemy przedsiębiorstwo na różnych płaszczyznach: organizacyjnej, prawnej, finansowej, operacyjnej, strukturalnej. Dokonujemy tego poprzez analizę, rekomendacje i asystę przy w drożeniu działań, jak również poprzez przygotowanie profesjonalnych narzędzi wykorzystywanych w rozmowach z inwestorami.

Etapy współpracy

KROK 1: Wstępna analiza

Każde informacje, jakie nam przekazujesz, traktujemy jako poufne, na podstawie zobowiązania do zachowania poufności. Wymagamy tego samego od naszych partnerów, z którymi współpracujemy.

Przekazujemy informację zwrotną na temat wyników analizy i podejmujemy decyzję o dalszym zaangażowaniu się w proces.

KROK 2: Ustalenia dotyczące procesu

Na podstawie wszechstronnego rozpoznania Twoich potrzeb i celów, przedstawiamy możliwości realizacji Procesu i dobieramy do tego odpowiednie środki. Spotkanie i analiza dokonywana jest przy udziale finansisty, prawnika oraz innych specjalistów w zależności od specyfiki zagadnień.

Dokonujemy pogłębionej analizy biznesu i przygotowujemy teaser inwestycyjny lub informacje o przedsiębiorstwie na potrzeby Procesu.

KROK 3: Przygotowujemy produkt: biznes do sprzedaży

Audyt wstępny - dla celów przygotowania mocnych i silnych stron biznesu i ograniczenia ryzyk. Zakres audytu, w zależności od potrzeb, może obejmować zagadnienia prawne, podatkowe lub finansowe, kończący się raportem z audyty (due diligence podstawowe lub rozszerzone) dla celów właścicielskich.

Strategia - Jeśli jest to konieczne wspólnie opracowujemy strategię dla firmy, a następnie dokonujemy wyceny przedsiębiorstwa.

KROK 4: Pogłębiona praca ze spółką

W przypadku, gdy w naszej ocenie nie jest gotowa do rozpoczęcia procesu lub z innych powodów byłoby to przedwczesne (np. oczekiwania właścicieli dotyczące struktury transakcji, relokacji aktywów etc.), prowadzimy spółkę przez wdrożenie zaleceń po audytowych, pomagamy w dokonaniu restrukturyzacji finansowej lub operacyjnej. Działania te opieramy o wsparcie prawne, wsparcie zewnętrznego dyrektora finansowego lub doradcy restrukturyzacyjnego.

KROK 5: Wytypowanie listy inwestorów i rozpoczęcie procesu inwestycyjnego

W ramach tego etapu ostatecznie przedstawiamy potencjalnych inwestorów i dokonujemy ich zatwierdzenia wspólnie z Klientem.

Przygotowujemy prezentację inwestycyjną oraz teaser, a także szkolimy menedżerów i właścicieli dla w celu należytego przygotowania ich do rozmów z inwestorami.

KROK 6: Transakcja

W ramach transakcji nadzorujemy pracę różnych podmiotów zaangażowanych w proces, a także zastępujemy Klienta w kontaktach lub wspieramy w rozmowach.

Naszym zadaniem jest też zapewnienie opieki w zakresie określenia treści listu intencyjnego, przekazywania informacji, dokumentów i odpowiedzi na pytania w ramach audytu prowadzonego przez inwestora oraz ocena wstępnych ofert inwestorów.

Finalnie, odpowiadamy za negocjacje umowy inwestycyjnej oraz zamknięcie procesu.

Ankieta

Przedstaw nam swoje przedsiębiorstwo oraz oczekiwania. Ułatwi nam to nawiązanie kontaktu oraz przedstawienie oferty.


Dalej

KROK 1/6


Branża (możliwość kilku zaznaczeń):


ZAZNACZ WSZYSTKIE
Dalej

Uzupełnij wymagane pole

KROK 2/6


Wielkość przedsiębiorstwa. Przychód netto za ostatnie 12 miesięcy:Dalej

Uzupełnij wymagane pole

KROK 3/6


Standing przedsiębiorstwa. Zysk netto za ostatnie 12 miesięcy:Dalej

Uzupełnij wymagane pole

KROK 4/6


Wielkość zatrudnienia:Dalej

Uzupełnij wymagane pole

KROK 5/6


Oczekiwania:Dalej

Uzupełnij wymagane pole

KROK 6/6


Imię i nazwiskoAdres e-mailNumer telefonuDalej

Uzupełnij wymagane pole

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Wypełniając powyższy formularz kontaktowy, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wskazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu i ustalenia zasad ewentualnej współpracy. Zgoda dotyczy danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu, w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail i/lub numeru telefonu oraz innych danych wskazanych w treści przesłanej wiadomości.
W związku z powyższym Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Toruniu stanie się Administratorem Twoich danych osobowych. W każdej chwili masz prawo wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w formularzu. Twoją zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Po więcej informacji odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zapraszamy TUTAJ.