Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia

W oparciu o doświadczenie i zasoby świadczymy profesjonalne wsparcie w zakresie przeprowadzania procesów fuzji i przejęć.

Osiągnięcie sukcesu gospodarczego i uzyskanie znaczącej pozycji na rynku jest zwykle impulsem do ekspansji kapitałowej. Rozwój przedsiębiorców, rosnąca konkurencja skłaniają do konsolidacji, a także do nawiązywania współpracy strategicznej. Bez względu na motywy łączenia i przejmowania przedsiębiorstw, transakcje M&A (kooperacja, joint venture, połączenie przedsiębiorstw, przejęcie przedsiębiorstw) obarczone są wysokim ryzykiem, zarówno ekonomicznym, jak i prawnym.

Wychodząc z założenia, iż głównym celem przejęcia i łączenia przedsiębiorstw jest osiągnięcie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Ostrowski Consulting korzystając z wielu lat doświadczeń, zapewnia profesjonalne doradztwo prawne w procesach fuzji i przejęć.

Wspieramy Państwa już na etapie podejmowania decyzji strategicznej, ułatwiając odpowiedź na pytania czy transakcja M&A: będzie bezpieczna i wypełnieni strategiczne luki, czy umożliwi niezakłócony rozwój przedsiębiorstwa, zapewnieni dostęp do nowych klientów, technologii, a także czy przyczyni się do osiągnięcia dywersyfikacji produktów, świadczonych usług, i w konsekwencji czy będzie możliwe osiągnięcie efektu synergii.

Doradzamy także w pozyskiwaniu inwestorów, wykupach menedżerskich i właścicielskich oraz w ramach procesów reorganizacji biznesu. Doradzając zarówno właścicielom podmiotów, jak i inwestorom branżowym i funduszom zapewniamy, jesteśmy w stanie zapewnić sprawne i bezpieczne prowadzenie całego procesu M&A – poprzez stworzenie strategii, wybór partnerów, inwestorów, podmiotów celów, opracowanie dokumentów, wsparcie w negocjacjach, aż do finalizacji procesu.

Każdy proces transakcyjny traktujemy indywidualnie i dopasowujemy nasze działania do indywidualnych oczekiwań i celów Klientów, wspierając w ich wypracowaniu, tworząc dla Was tak dodatkową wartość.

Na wszelkie Państwa pytania bądź wątpliwości z przyjemnością odpowiemy podczas ewentualnego spotkania – w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu. Ponadto, we wszystkich sprawach dotyczących poniższych kwestii jestem do Państwa dyspozycji.

M&A – współpraca międzynarodowa

Istotnym kierunkiem polskiej ekspansji gospodarczej jest rynek państwa DACHL (Niemicy, Austria, Szwajcaria, Luksemburg).  Z drugiej strony również polskie przedsiębiorstwa cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem niemieckich inwestorów.

Inwestycja transgraniczna to szansa zwłaszcza na dotarcie do nowych rynków, zdobycie know-how i poszerzenie kontaktów, a także uniknięcie formalności związanych z założeniem nowego podmiotu. Motywację do łączenia przedsiębiorstw stanowi możliwość wykorzystania kompetencji i zasobów partnera, często także jego renoma, rynki zbytu. Dzięki temu inwestycji w istniejący podmiot dotychczasowy wspólnik działający już na rynku niemieckim i posiadający o nim wiedzę, zostaje wspólnikiem, a przedsiębiorca zagraniczny przyłącza się do spółki jako np. kapitałowy inwestor.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku nasze doradztwo w zakresie fuzji i przejęć świadczone jest w ścisłej kooperacji z niemiecką Kancelarią TIGGES, w ramach której praktykę prowadzą polskojęzyczni prawnicy niemieccy. Dzięki tej współpracy, klienci obu kancelarii, mają bieżący wgląd w uwarunkowania prawne oraz możliwości inwestycyjne na obu rynkach, polskim i niemieckim, a także, możliwość wsparcia w korzystaniu niemieckiej platformy Nexxt Change, a bariera językowa nie występuje.

Dzięki ścisłej współpracy, jesteśmy w stanie zaproponować klientom również optymalne środki pomocowe. Eksperci Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy Sp. k. są doskonale zaznajomieni z instrumentami dostępnymi na polskim rynku usług bankowych oraz funduszy publicznych jak np. BGK oraz PFR TFI finansującymi polskie inwestycje zagraniczne i wspierające eksport. Kancelaria TIGGES współpracuje natomiast z niemieckimi instytucjami federalnymi i związkowymi, które wspierają rozwój przedsiębiorczości w Niemczech, jak i poszczególnych krajach związkowych.

Transgraniczny projekt M&A różni się od projektu krajowego wieloma aspektami, które mogą przesądzić o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Dzięki jednoczesnemu zaangażowaniu prawników polskich i niemieckich w proces, możemy zaproponować rozwiązania, które nie są oczywiste z perspektywy dorobku i praktyki jednego porządku prawnego. Dzięki obsłudze transakcji po stronie polskiej oraz niemieckiej jednocześnie cały proces przebiega płynnie.

Wykupy menedżerskie

Wykup menedżerski (Management Buy Out – MBO) to transakcja nabycia udziałów, akcji lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa od dotychczasowych właścicieli. Przejmującymi kontrolę nad spółką są menadżerowie działający samodzielnie lub z wybranym partnerem kapitałowym, którym w wielu przypadkach jest fundusz typu Private Equity lub bank.

Istotą tego typu transakcji jest zmiana struktury właścicielskiej, co powoduje, iż zaliczamy je do obszaru działalności finansowej, jako fuzje i przejęcia.

Należy przede wszystkim pamiętać, iż transakcja wykupu menedżerskiego jest jedyną w swoim rodzaju, ponieważ sprzedający mniej wie o przedmiocie transakcji niż kupujący. Wynika to z faktu, że stroną kupującą są przeważnie menedżerowie zatrudnieni w spółce. Oni pełnią tu szczególną rolę – są inicjatorami transakcji, przygotowują również strategie dalszego działania spółki, a przede wszystkim są zaangażowani kapitałowo w całe przedsięwzięcie. W bardzo dużych transakcjach, w których poziom zaangażowania środków własnych menedżerów dałby im bardzo mały udział w akcjonariacie, tworzone są programy motywacyjne oparte na opcjach menedżerskich.

Warto również pamiętać, iż na potrzeby transakcji wykupów menedżerskich tworzony jest specjalny podmiot – tak zwany Inwestycyjny Wehikuł Specjalnego Przeznaczenia (SPV). Z formalnego punktu widzenia to on przejmuje udziału w spółce będącej przedmiotem wykupu. Po zakończeniu transakcji bardzo często następuje jego połączenie ze spółką przejmowaną.