Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia

W oparciu o doświadczenie i zasoby świadczymy profesjonalne wsparcie w zakresie przeprowadzania procesów fuzji i przejęć.

Osiągnięcie sukcesu gospodarczego i uzyskanie znaczącej pozycji na rynku jest zwykle impulsem do ekspansji kapitałowej. Rozwój przedsiębiorców, rosnąca konkurencja skłaniają do konsolidacji, a także do nawiązywania współpracy strategicznej. Bez względu na motywy łączenia i przejmowania przedsiębiorstw, transakcje M&A (kooperacja, joint venture, połączenie przedsiębiorstw, przejęcie przedsiębiorstw) obarczone są wysokim ryzykiem, zarówno ekonomicznym, jak i prawnym.

Wychodząc z założenia, iż głównym celem przejęcia i łączenia przedsiębiorstw jest osiągnięcie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Ostrowski Consulting korzystając z wielu lat doświadczeń, zapewnia profesjonalne doradztwo prawne w procesach fuzji i przejęć.

Wspieramy Państwa już na etapie podejmowania decyzji strategicznej, ułatwiając odpowiedź na pytania czy transakcja M&A: będzie bezpieczna i wypełnieni strategiczne luki, czy umożliwi niezakłócony rozwój przedsiębiorstwa, zapewnieni dostęp do nowych klientów, technologii, a także czy przyczyni się do osiągnięcia dywersyfikacji produktów, świadczonych usług, i w konsekwencji czy będzie możliwe osiągnięcie efektu synergii.

Doradzamy także w pozyskiwaniu inwestorów, wykupach menedżerskich i właścicielskich oraz w ramach procesów reorganizacji biznesu. Doradzając zarówno właścicielom podmiotów, jak i inwestorom branżowym i funduszom zapewniamy, jesteśmy w stanie zapewnić sprawne i bezpieczne prowadzenie całego procesu M&A – poprzez stworzenie strategii, wybór partnerów, inwestorów, podmiotów celów, opracowanie dokumentów, wsparcie w negocjacjach, aż do finalizacji procesu.

Każdy proces transakcyjny traktujemy indywidualnie i dopasowujemy nasze działania do indywidualnych oczekiwań i celów Klientów, wspierając w ich wypracowaniu, tworząc dla Was tak dodatkową wartość.

Na wszelkie Państwa pytania bądź wątpliwości z przyjemnością odpowiemy podczas ewentualnego spotkania – w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu. Ponadto, we wszystkich sprawach dotyczących poniższych kwestii jestem do Państwa dyspozycji.

M&A – współpraca międzynarodowa

Istotnym kierunkiem polskiej ekspansji gospodarczej jest rynek państwa DACHL (Niemicy, Austria, Szwajcaria, Luksemburg).  Z drugiej strony również polskie przedsiębiorstwa cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem niemieckich inwestorów.

Inwestycja transgraniczna to szansa zwłaszcza na dotarcie do nowych rynków, zdobycie know-how i poszerzenie kontaktów, a także uniknięcie formalności związanych z założeniem nowego podmiotu. Motywację do łączenia przedsiębiorstw stanowi możliwość wykorzystania kompetencji i zasobów partnera, często także jego renoma, rynki zbytu. Dzięki temu inwestycji w istniejący podmiot dotychczasowy wspólnik działający już na rynku niemieckim i posiadający o nim wiedzę, zostaje wspólnikiem, a przedsiębiorca zagraniczny przyłącza się do spółki jako np. kapitałowy inwestor.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku nasze doradztwo w zakresie fuzji i przejęć świadczone jest w ścisłej kooperacji z niemiecką Kancelarią TIGGES, w ramach której praktykę prowadzą polskojęzyczni prawnicy niemieccy. Dzięki tej współpracy, klienci obu kancelarii, mają bieżący wgląd w uwarunkowania prawne oraz możliwości inwestycyjne na obu rynkach, polskim i niemieckim, a także, możliwość wsparcia w korzystaniu niemieckiej platformy Nexxt Change, a bariera językowa nie występuje.

Dzięki ścisłej współpracy, jesteśmy w stanie zaproponować klientom również optymalne środki pomocowe. Eksperci Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy Sp. k. są doskonale zaznajomieni z instrumentami dostępnymi na polskim rynku usług bankowych oraz funduszy publicznych jak np. BGK oraz PFR TFI finansującymi polskie inwestycje zagraniczne i wspierające eksport. Kancelaria TIGGES współpracuje natomiast z niemieckimi instytucjami federalnymi i związkowymi, które wspierają rozwój przedsiębiorczości w Niemczech, jak i poszczególnych krajach związkowych.

Transgraniczny projekt M&A różni się od projektu krajowego wieloma aspektami, które mogą przesądzić o powodzeniu całego przedsięwzięcia. Dzięki jednoczesnemu zaangażowaniu prawników polskich i niemieckich w proces, możemy zaproponować rozwiązania, które nie są oczywiste z perspektywy dorobku i praktyki jednego porządku prawnego. Dzięki obsłudze transakcji po stronie polskiej oraz niemieckiej jednocześnie cały proces przebiega płynnie.

Wykupy menedżerskie

Wykup menedżerski (Management Buy Out – MBO) to transakcja nabycia udziałów, akcji lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa od dotychczasowych właścicieli. Przejmującymi kontrolę nad spółką są menadżerowie działający samodzielnie lub z wybranym partnerem kapitałowym, którym w wielu przypadkach jest fundusz typu Private Equity lub bank.

Istotą tego typu transakcji jest zmiana struktury właścicielskiej, co powoduje, iż zaliczamy je do obszaru działalności finansowej, jako fuzje i przejęcia.

Należy przede wszystkim pamiętać, iż transakcja wykupu menedżerskiego jest jedyną w swoim rodzaju, ponieważ sprzedający mniej wie o przedmiocie transakcji niż kupujący. Wynika to z faktu, że stroną kupującą są przeważnie menedżerowie zatrudnieni w spółce. Oni pełnią tu szczególną rolę – są inicjatorami transakcji, przygotowują również strategie dalszego działania spółki, a przede wszystkim są zaangażowani kapitałowo w całe przedsięwzięcie. W bardzo dużych transakcjach, w których poziom zaangażowania środków własnych menedżerów dałby im bardzo mały udział w akcjonariacie, tworzone są programy motywacyjne oparte na opcjach menedżerskich.

Warto również pamiętać, iż na potrzeby transakcji wykupów menedżerskich tworzony jest specjalny podmiot – tak zwany Inwestycyjny Wehikuł Specjalnego Przeznaczenia (SPV). Z formalnego punktu widzenia to on przejmuje udziału w spółce będącej przedmiotem wykupu. Po zakończeniu transakcji bardzo często następuje jego połączenie ze spółką przejmowaną.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ