Sekretariat korporacyjny

Dla kogo?

Obsługa prawna spółek i ich organów to nasza codzienność. Wspieramy Klientów dostrzegających konieczność przejrzystego i sprawnego zarządzania sferą korporacyjną funkcjonowania spółek, w tym w szczególności pracy ich organów takich jak zarząd, rada nadzorcza oraz zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy. Służymy pomocą także pracownikom biur zarządów oraz sekretarzom organów spółek w wypełnianiu ich codziennych obowiązków.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że realizacja wszelkich zadań o charakterze prawnym i organizacyjnym może nastręczać trudności w natłoku codziennych obowiązków i stale zmieniającego się otoczenia prawnego. Dla przedsiębiorcy skoncentrowanego na prowadzeniu biznesu drobiazgowe wypełnienie obowiązków korporacyjnych jawi się często jako zbędna formalność. Jednak zaniedbania na tym polu mogą rodzić daleko idące konsekwencje, w tym dla członków organów zarządzających. Prędzej czy później wpłyną one na bieżącą działalności spółki, blokując jej sprawne funkcjonowanie w najmniej spodziewanym momencie.

Stawiając sobie jako nadrzędny cel oszczędność czasu Klienta i wychodząc naprzeciw jego potrzebom, oferujemy usługę Sekretariatu Korporacyjnego, w ramach którego świadczymy kompleksowe usługi doradcze w dziedzinie prawa spółek.

Sekretariat korporacyjny jako centrum dowodzenia

Brak sprawnego zarządzania dokumentacją firmową, synchronizowania prac organów spółki, czy też należytego przygotowania spółki do realizacji coraz to nowych obowiązków nakładanych przez prawo, wprowadza chaos w jej funkcjonowaniu. Może to spowodować straty wizerunkowe i materialne, a nawet rodzić odpowiedzialność prawną osób zasiadających w organach spółki. Powierzenie obsługi korporacyjnej profesjonalnemu podmiotowi pozwoli Państwu w pełni koncentrować czas, energię i zasoby na realizację celów biznesowych.

Zyskają Państwo spokój i pewność, że sprawami korporacyjnymi zajmują się specjaliści, dokumentacja Spółki prowadzona jest z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych, a wszystkie obowiązki w tym zakresie są wypełniane rzetelnie, na czas i zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Sekretariat Korporacyjny to centrum dowodzenia każdego przedsiębiorstwa, nadzorujące wewnętrzną organizację spółki oraz jej kontakty ze światem zewnętrznym – partnerami biznesowymi, sądami i organami administracji publicznej.

Nasze usługi

W ramach usługi Sekretariatu Korporacyjnego oferujemy Państwu w szczególności:

  • bieżącą obsługę prawną w zakresie spraw korporacyjnych, prowadzoną przez dedykowanego i wykfalifikowanego opiekuna
  • wsparcie organów spółki, sekretarzy organów oraz pracowników biura zarządu w wypełnieniu ich codziennych obowiązków
  • pomoc w opracowaniu uchwał, protokołów i regulaminów organów spółki
  • audyt korporacyjny spółki oraz wsparcie w realizacji wytycznych i rekomendacji po przeprowadzonym audycie
  • informowanie spółki o nowych obowiązkach prawnych wraz z przygotowaniem harmonogramu czynności niezbędnych do ich wdrożenia
  • pomoc w tworzeniu i przestrzeganiu procedur i zasad ładu korporacyjnego
  • nadzór nad obieg dokumentów i przestrzeganiem zasad podpisywania dokumentów
  • kompletowanie dokumentów dla współpracujących doradców zewnętrznych

Ponadto oferujemy Państwu wsparcie prawne we wszelkich innych sprawach korporacyjnych, związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółki.