Sprawdź co możemy dla ciebie zrobić

Fuzje
i przejęcia

Wycena
przesiębiorstw

Due
diligence

Restrukturyzacje

Sukcesja

Sekretariat
korporacyjny

Zarządzanie
ryzykiem prawnym

Serwis
informacyjny

Aktualności

Kontakt

Kontakt z doradcą

pozostaw swój numer telefonu, doradca zadzwoni do Ciebie.
Wyślij
Wypełniając powyższy formularz kontaktowy, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wskazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu i ustalenia zasad ewentualnej współpracy. Zgoda dotyczy danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu, w postaci: imienia, nazwiska, adresu e-mail i/lub numeru telefonu oraz innych danych wskazanych w treści przesłanej wiadomości.
W związku z powyższym Ostrowski-Consulting sp. z o.o. z siedziba w Toruniu stanie się Administratorem Twoich danych osobowych. W każdej chwili masz prawo wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w formularzu. Twoją zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@ostrowski-legal.net. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Po więcej informacji odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych zapraszamy TUTAJ.

Uzupełnij pola formularza.

W ostatnim artykule skupiliśmy się na aspektach krajowych najnowszej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie 15 września 2023 r. (dalej jako „Nowelizacja„). Tym razem przedstawiamy Państwu zmiany w zakresie przekształceń, połączeń i podziałów spółek na poziomie transgranicznym.

W zeszłym roku opublikowaliśmy dla Państwa artykuł na temat planowanej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych w zakresie kompleksowego uregulowania procedury przekształcenia, łączenia i podziału spółek. W dniu 22 sierpnia 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „Nowelizacja”) oraz ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek. W dniu 15 września 2023 r. przedmiotowe zmiany weszły w życie.

W ostatnich 3 latach obowiązywały wydłużone terminy sprawozdawcze za lata obrotowe 2019, 2020 i 2021 z uwagi na pandemię koronawirusa. W bieżącym roku nastąpił powrót do terminów określonych w ustawie o rachunkowości. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2022 podmiotu, którego rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, powinno zostać zatwierdzone nie później niż w najbliższy piątek 30 czerwca.

Pod koniec 2022 r. weszła w życie tzw. ustawa antylichwiarska, czyli ustawa z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. Nowelizacja wprowadziła szereg zmian mających na celu wzmocnienie ochrony konsumentów poprzez jednoczesne nałożenie na instytucje pożyczkowe nowych obowiązków.

Z dniem 1 stycznia 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o prawach konsumenta. Nowelizacji poddano również inne akty prawne, w tym m.in. Kodeks cywilny i ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Zmiany mają na celu implementację do polskiego systemu prawnego tzw. dyrektywy Omnibus, cyfrowej i towarowej. Docelowo mają one dostosować instrumenty ochrony konsumenta do zmieniających się realiów gospodarczych związanych w szczególności z postępem technicznym. Zmodyfikowane zostały również zasady korzystania z rękojmi. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.

8 grudnia 2022 r. weszły w życie zmiany ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Przedmiotowa nowelizacja ma na celu usprawnienie procedury związanej z reakcją na niepożądane na rynku zjawisko zatorów płatniczych, czyli opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych…

Dnia 13 października 2022 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (z.U. z 2022 r. poz. 807). Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”) nie jest jednak jedyną ustawą regulującą kwestie dotyczące spółek – są też ustawy podatkowe, np. ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako „ustawa o CIT”). Bywa, że przepisy k.s.h. mogą kolidować z przepisami podatkowymi. Taka sytuacja będzie mieć miejsce w przypadku wspomnianej powyżej nowelizacji.

W związku z koniecznością implementacji do dnia 31 stycznia 2023 r. dyrektywy (UE) 2019/2121 (dalej jako „Dyrektywa”) Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło prace nad projektem nowelizacji Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Dostosowanie Kodeksu spółek handlowych do unijnego prawa i kompleksowe uregulowanie procedury przekształcania, łączenia i podziału spółek w sytuacji, gdy w grę wchodzi element zagraniczny, stanowią główne cele nowelizacji wspomnianej powyżej ustawy nowelizującej.

Z dniem 29 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa ta umożliwia osobom spłacającym kredyty hipoteczne skorzystanie z tzw. ,,wakacji kredytowych”.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upadłościowego. Nowe przepisy, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 (tzw. dyrektywa drugiej szansy), powinny zostać implementowane do 17 lipca 2022 r. Jej celem jest ujednolicenie zasad restrukturyzacji i upadłości na obszarze całej Unii Europejskiej.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuj", bądź „X", wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej o możliwościach zmiany ich ustawień, w tym ich wyłączenia, przeczytasz w naszej Polityce prywatności.
AKCEPTUJ