Sukcesja

Sukcesja

Sukcesja w firmie rodzinnej to proces, łączący czynniki psychologiczne, ekonomiczne, finansowe oraz prawne odnoszące się do sytuacji członków rodziny. Sukcesja przedsiębiorstwa ma na celu przekazanie władzy w firmie i jej własności w ręce następnego pokolenia, przy czym celem jest zachowanie rodzinnego charakteru przedsiębiorstwa.

Sukcesja dotyczy praktycznie każdego przedsiębiorcy bez względu na rozpiętość majątku i bez względu na to czy prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą czy też jest wspólnikiem w spółce.

Wyzwaniami dla właścicieli podczas planowania sukcesji są m.in. wybór modelu sukcesji, zarządzanie oczekiwaniami i ambicjami członków rodziny oraz doprecyzowanie formy prawnej i reguł, jakimi ma podlegać majątek przed, w trakcie i po zakończeniu procesu sukcesji. Niestety wielu przedsiębiorców nie posiada planu sukcesji, jak również nie wprowadziła stosownych mechanizmów zabezpieczających przed ryzykiem nagłych zdarzeń.

Ostrowski Consulting, pełniąc rolę doradcy sukcesyjnego, wspiera Państwa w ułożeniu strategii sukcesji, dostosowaniu modeli i rozwiązań prawnych oraz w jej przeprowadzeniu i zabezpieczeniu przedsiębiorstwa.

Zapewniamy: